Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne strani www.kai-trgovina.si (v nadaljevanju “ KAI trgovina”) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za poslovanje.

 

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.kai-trgovina.si ter se z njimi strinja.

 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Opredelitev pojmov
 1. Ponudnik, upravitelj in lastnik spletne trgovine je podjetje Spletna trgovina Berta Pusar s.p.
 2. Uporabnik je podjetje ali fizična oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini.
 3. Spletna trgovina je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
 1. Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, identifikacijsko številko podjetja),
 2. kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta / telefon),
 3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 4. dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku),
 5. pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 7. način plačila in dostave,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 10. pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
Avtorske pravice

Vsa vsebina na strani in podstraneh Spletne trgovine KAI je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani. Logo, ime strani in trgovine, besedila, slike in druge vsebine so vse last podjetja Spletna trgovina Berta Pusar s.p. . Slikovno gradivo je ravno tako avtorsko zaščiteno in je last podjetja Spletna trgovina Berta Pusar s.p. . Prepovedana je uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika podjetja Spletna trgovina Berta Pusar s.p. .

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Veljavnost splošnih pogojev

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

 

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

 

Upravitelj spletne trgovine ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani KAI trgovine. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

2. Odgovornost za delovanje in vsebino spletne trgovine

Upravitelj bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

 

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

 

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

 

Upravljalec pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

 

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

 

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja Spletna trgovina Berta Pusar s.p. upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta KAI trgovina.

 

Podjetje Spletna trgovina Berta Pusar s.p. ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

 

Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo in Vas bomo praviloma še pred oddajo pošiljke o tem obvestili. Prav tako podjetje Spletna trgovina Berta Pusar s.p. ali druge osebe za napake na strani ne odgovarjajo in jih bodo po svojih zmožnostih v najkrajšem možnem času tudi odpravili.

 

Upravitelj lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu KAI trgovine zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.

3. Odgovornost uporabnika

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

 

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost.

 

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

 

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

 

Uporabnik lahko po lastni presoji in skladno z navodili odpove uporabo elektronskih storitev (odpoved registracije) ter zahteva izbris podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov.

POSTOPEK NAKUPA
1. Izbira izdelka

Na spletni strani www.kai-trgovina.si izberete izdelek, ki ga želite kupiti, nato pa ga lahko v košarico dodate na dva načina: s klikom na gumb “DODAJ V KOŠARICO.” S klikom na gumb vas povezava ponese v košarico, kjer lahko opravite postopek plačila, če pa želite z nakupovanjem nadaljevati pa to lahko storite s klikom na gumb “NADALJUJ Z NAKUPOVANJEM”. Če želite nakup zaključiti v košarici pritisnete gumb “NADALJUJ NA BLAGAJNO”.

1.1. Odstranitev izdelka

V primeru, da si med nakupovanjem premislite in želite izdelek iz košarice odstraniti, lahko to storite na zelo preprost način. V desnem zgornjem kotu pritisnete na ikono košarice in pod njo se vam bo zvrstil seznam izdelkov v košarici. Pod vsakim naštetim izdelkom pa je ikona “X”. S pritiskom na to ikono se bo izdelek odstranil iz košarice.

2. Blagajna
2.1 Podatki plačnika

Na levi strani blagajne se nahajajo podatki o plačniku, ki jih je potrebno izpolniti. Če želite, da je pošiljka dostavljena na drug naslov, kot je naslov plačnika, je potrebno obkljukati gumb “DOSTAVI NA DRUG NASLOV”, ki se nahaja pod podatki o plačniku.

2.2 Podatki o plačilu

Na desni strani blagajne se nahajajo podatki o izdelkih v košarici, na dnu seznama pa lahko obkljukate način plačila. Na voljo sta dva načina plačila: neposredna bančna transakcija in plačilo po povzetju.

 

Neposredno bančno transakcijo izberete tako, da to izbiro obkljukate in sledite navodilom. Pi neposredni bančni transakciji plačilo poravnate na naš bančni račun. Kot referenco vnesete ID naročila. Naročilo ne bo odposlano, dokler ne prejmemo plačila na naš bančni račun.

 

Drug način je plačilo po povzetju, kjer plačate z gotovino.

 

Za zaključek nakupa kliknite gumb “KUPITE SEDAJ”.

3. Preklic naročila

 

Kupec lahko oddano naročilo prekliče na sledeče načine:

 • da po e-pošti posreduje sporočilo z zahtevo po preklicu naročila;
 • izdanega uradnega predračuna v roku 3 dni od njegovega prejetja ne plača.
4. Zavrnitev naročila

Upravitelj spletnega mesta lahko v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi, naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

 

V kolikor podjetje svojih obveznosti ne more izpolniti, ker blago ni razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev bo upravitelj o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

5. Sklenitev pogodbe in izpolnitev pogodbe

Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec prejme uraden predračun in ga v roku 3 dni tudi plača oziroma v primeru plačila po povzetju takrat, ko prodajalec nedvomno ugotovi istovetnost kupca in pridobi soglasje za izvedbo odpreme blaga.

 

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki in sicer na strežniku spletnega mesta KAI trgovine. Kupec lahko kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja, zahteva predložitev pogodbenih pogojev v pisni obliki.

 

V kolikor za naročeni izdelek niste prejeli računa ali potrdila po pošti, prek elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, nas o tem nemudoma obvestite.

 

Podjetje mora izpolniti svojo obveznost iz prodajne pogodbe v roku štirinajst (14) dni od sklenitve pogodbe, razen če se z uporabnikom nista dogovorila drugače. V kolikor podjetje ne more izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bo o tem nemudoma obvestil uporabnika, v kolikor je podjetje v takem primeru že sprejelo kakšno plačilo, ga bo uporabniku vrnil na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

 

6. Dostava

Cena pakiranja in dostave znotraj Republike Slovenije znaša 3.90 €, ne glede na obliko, velikost in težo izdelkov.

 

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku, ki je od 2 do 7 dni za izdelke na zalogi.

 

Ponudnik se bo trudil, da naročeno blago odpošlje čim prej, v primeru, da je naročnik izbral plačilo po predračunu, pa bo izdelek poslan po prejemu nakazila na TRR.

 

Ponudnik si pridržuje pravico, da blago pošlje tudi kasneje, o čemer bo kupec obveščen preko elektronske pošte, pri čemer mu pripada pravica, da od pogodbe odstopi.

7. Račun in spremna obvestila

Račun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški, kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo blaga ter račun se davčno potrdi.

 

Hkrati kupec prejme še pisno obvestilo o:

 • Pravici do odstopa od pogodbe ter o načinih in pogojih izvrševanja te pravice oziroma obvestilo, kdaj kupec te pravice nima;
 • Naslovu, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in pohvale;
 • Servisne službe in veljavnih garancijskih pogojih v primerih dodatne za pripravo kave opreme oz. kjer je to potrebno;
ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA
1. Pravica do odstopa od pogodbe

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

2. Način izvrševanja pravice

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (Spletna trgovina Berta Pusar s.p., Zagrad 85d, 3000 Celje) ali na kontaktni elektronski naslov : kaitrgovina@gmail.com .

 

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

 

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Vse našteto ne velja za prehrambne, kozmetične in hitro pokvarljive artikle.

3. Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.

 

Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.

 

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

4. Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku štirinajstih (14-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne na kupčev TRR, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.

5. Kdaj kupec nima pravice do odstopa

Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:

 • Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo (živilsko blago), spada med potrošne kozmetične izdelke ali kateremu je že potekel rok uporabe;
 • Pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov, medicinskih pripomočkov, računalniških programov ali drugih aparatur, če je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek;
 • Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

 

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:

 • V primeru mehanskih poškodb blaga;
 • Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport.
REKLAMACIJE

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je prodajalec izrecno obljubil oziroma je prodajalec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na naročniško služno podjetja. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

 

Kupec mora o reklamaciji pisno obvestiti prodajalca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa.

 

Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

 

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe artikla, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost).

5. Zavrnitev reklamacije

Podjetje Spletna trgovina Berta Pusar s.p. pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • Če ima blago mehanske poškodbe;
 • Če kupec ne predloži kopijo računa;
 • Če je blago poslano na naš naslov z odkupnino;
 • Če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare;
 • Če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu;
6. Škoda

Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:

 • Fizična okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč;
 • Za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljavca.
7. Stvarna napaka

Stvarna napaka

Garancije izdane s strani podjetja Spletna trgovina Berta Pusar s.p. ne izključujejo pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

 

Napaka je stvarna kadar:

 • Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • Artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • Je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Kako se preverja primernost artikla?

Primernost artikla se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

 

Kako lahko kupec uveljavi stvarno napako?

 

Kupec mora podjetje Spletna trgovina Berta Pusar s.p. o morebitni stvarni napaki, skupaj z natančnim opisom le-te, na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam omogočiti pregled artikla. Pravico za uveljavljanje stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

 

Ponudnik mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bilo blago izročeno.

KONČNE DOLOČBE
1. Mnenja in pritožbe uporabnikov

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe Spletna trgovina Berta Pusar s.p. ali na elektronski naslov: kaitrgovina@gmail.com. Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

2. Reševanje sporov

V kolikor morebitne spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem.

3. Podatki o upravitelju / upravljalcu

Upravitelj spletne strani KAI trgovina je podjetje Spletna trgovina Berta Pusar s.p.